• ความเป็นมา
  • บริษัท ไฮเท็คซ์ปิโตรเคมีคอล (จำกัด)
  • ความเป็นมา
  • บริษัท ไฮเท็คซ์ปิโตรเคมีคอล (จำกัด)


บริษัท ไฮเท็กซ์ ปิโตรเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มต้นจากธุรกิจครอบครัวยที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี 2531 โดยมีจุดประสงค์ที่จะแสวงหาผลิตภัณฑ์ชนิด พิเศษที่มีคุณภาพสูงจากโรงงานชั้นนำที่เราได้คัดสรรอย่างพิถีพิถันแล้วจากโรงงานผู้ผลิต ในประเทศสหรัฐอเมริกาและจากทั่วโลก เพื่อให้ผู้ใช้มี ผลิตภัณฑ์ทางเลือกคุณภาพสูง ชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติในการบำรุงรักษาเครื่องจักรเครื่องยนต์ได้มากกว่า ภายใต้ชื่อสินค้า “มาร์ค ออยล์”

บริษัท ไฮเท็กซ์ ปิโตรเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด ถือกำเนิดจากครอบครัว ดังนั้นหลักการบริหารของบริษัทจึงยึดหลักดูแลบุคลากรของเราไปจนถึงลูกค้าด้วยความจริงใจ เสมือนคนในครอบครัว เพราะเราเชื่อว่า สังคมที่เริ่มจากครอบครัวเล็กๆ รวมตัวเกื้อกูลกันเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ จะมีความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ มาร์ค ออยล์ ได้รับรางวัล ผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยม ประจำปี 2532 และ ยังมี ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่บริษัท ไฮเท็กซ์ ปิโตรเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด นำเข้าโดยคำนึงถึงคุณสมบัติพิเศษเด่นๆอาทิเช่น
  • จารบีชนิดพิเศษทนความร้อนสูง
  • น้ำมันเครื่องสูตรพิเศษอายุการใช้งานยาวนานกว่า (จากฐานน้ำมันซินเตติก และ ซานน้ำมันพาราฟิน)
  • น้ำมันเกียร์อัตโนมัติชนิดพิเศษจากฐานน้ำมันซินเตติก
  • น้ำมันเกียร์ทั่วไปที่มีอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่า
  • สารคุ้มครองเครื่องยนต์เรือชนิดพิเศษ
  • สารคุ้มครองเครื่องยนต์ชนิดพิเศษ