มาร์ค ออยล์ 65 จารบีสังเคราะห์ทนความร้อนสูงไม่ละลาย

                                                    

คุณสมบัติของมาร์ค ออยล์ 65

  • เป็นจารบีสังเคราะห์ไม่ละลาย  แม้จะใช้งานในที่มีอุณหภูมิสูงมากๆ
  • เป็นจารบีเอนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับลูกปืนที่อยู่ในงานที่มีอุณหภูมิและแรงกดดันสูง
  • ทนน้ำแม้จะต้องสัมผัสกับน้ำเป็นเวลานาน
  • เป็นจารบีที่คงสภาพระหว่างอุณหภูมิ -20F ถึง 1000F
  • ผลิตด้วยน้ำมันสังเคราะห์บริสุทธิ์และสารหล่อลื่นพิเศษช่วยลดการสึกหรอและการกัดกร่อนของโลหะ

ข้อแนะนำในการใช้

แนะนำให้ใช้กับลูกปืนที่มีความร้อนสูง เช่น เตาอบ สตีม ลูกปืนลำเลียง โซ่ลำเลียง เฟือง ลูกปืนมอเตอร์ที่มีความร้อนสูง