มาร์ค ออยล์ 35 จารบีเฟืองเปิด

มาร์ค ออยล์ 35 จารบีสำหรับเฟืองเกียร์เปิด ที่ประกอบจากน้ำมันบริสุทธิ์และสารสบู่แคลเซี่ยม คอมเพล็ซ และยังมีฟิล์มเหนียวแน่นจึงสามารถทนแรงสลัดและแรงเหวี่ยงได้ดีลดแรงเสียดสีของฟันเฟืองได้ดีและช่วยลดเสียงดังในขณะที่ฟันเฟืองขบกัน ทำให้ไม่เกิดการขูดขีดของฟันเฟือง และยังทนต่อแรงกดดันด้วย

มาร์ค ออยล์ 35 มีสารกันน้ำจึงไม่ถูกชะล้างหรือสลัดออกแม้ฟันเฟืองจะต้องหมุนผ่านน้ำก็ตาม เป็นจารบีสีดำมีฟิล์มเหนียวทำให้เกาะติดผิวโลหะได้แน่นและสามารถทนต่อแรงกดสูงของโลหะต่อโลหะ ลดการเสียดสีของโลหะต่อโลหะ อายุการใช้งานจึงยาวนานขึ้น

มาร์ค ออยล์ 35 เกาะติดได้ดีแม้จะอยู่ภายใต้ภาวะงานหนัก มีความหนืดสูง ไม่แข็งตัวเมื่ออากาศเย็นและไม่สลัดออกเมื่ออากาศร้อน ผลิตขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้ทนทุกสภาวะแม้ใช้งานกลางแจ้งเป็นจารบีชนิดเดียวที่คงสภาพตลอดเวลา ใช้ทาบางๆป้องกันการเสียดสีของโลหะ และการกัดกร่อน สามารถยืดอายุการใช้งานออกไปได้นานกว่าจารบีทั่วๆไป

ในปัจจุบันเครื่องจักรสมัยใหม่ มีขนาดกระทัดรัดรอบจัดขึ้นเกียร์ยิ่งซับซ้อนการตั้งศูนย์ไม่เที่ยงเป็นปัญหา ที่เกิดขึ้นบ่อยๆเป็นเหตุให้แรงตกไปอยู่ที่แห่งเดียวแทนที่จะกระจายไปเท่าๆกัน มาร์ค ออยล์ 35 จะป้องกันปัญหานี้ได้โดยเป็นตัวกั้นกลางที่ดี เพราะมีสารหัวเชื้อชนิดพิเศษหลายชนิดในการช่วยให้เกาะติดได้ดีกว่าจึงป้องกันการเสียดสีได้ดีกว่า